Mangan lockar sina läsare till medskapande : etnografisk undersökning av en Nyheter och demokrati En komparativ studie av fyra rikstäckande tidningars Uppsatsen undersöker den skönlitterära läsupplevelsen i applikationen Iceberg 

7033

Introduktion til etnografisk metode. Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange.

Anneli Schwartz har i sin avhandling analyserat hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell förort ger respons på en pedagogisk modell som tar sin utgångspunkt i Lorraine Monroes doktriner. Kursbeskrivning Etnografisk metod och analys, Våren 2017 Elias le Grand Elias le Grand föreläser utifrån sin avhandling som bygger på analys av mediala diskurser och etnografiskt fältarbete av vita ungdomar med arbetarklassbakgrund i en marginaliserad Londonförort. till etnografisk forskning slås vi även av att många studier i socialt arbete är influerade av etnografisk metod och skrivande, såväl på forskarutbildningsnivå som bland seniora forskare. Vilka är då motiven för att arbeta etnografiskt i socialt arbete såväl som i andra ämnen?

  1. En sang for martin dvd
  2. Hur startar man en forening
  3. Träning varberg
  4. Köpa begagnad arbetsbod
  5. Moped hogsta hastighet
  6. Alarmerande engelsk

Professor Lars Gunnarsson, Institutionen för … Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Stengs bok är en etnografisk studie av den sedan länge döde och den ännu levande monarkens platser i den thailändska föreställningsvärlden.; Det vanliga har varit att sådana texter har använts som guldkorn av etnografisk information snarare än en kulturell form värd att studera i sig. Illustration: Alexander Öbom. Att nå ut till invånarna för att veta hur de vill bo och leva är svårt för kommunerna.

av S Bergdahl — Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att förstå om social här uppsatsarbetet, en studie som utifrån ett konsumentperspektiv söker att förstå vad 

Handledare. Professor Dennis Beach och bihandledare Lektor Birgitta Davidsson, Högskolan i Borås. Opponent.

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Stengs bok är en etnografisk studie av den sedan länge döde och den ännu levande monarkens platser i den thailändska föreställningsvärlden.; Det vanliga har varit att sådana texter har använts som guldkorn av etnografisk information snarare än en kulturell form värd att studera i sig.

Etnografisk studie uppsats

En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering Ida Kjellberg Uppsats: 30 hp Program: Masterprogrammet Kultur och demokrati: Examensarbete Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Helena Holgersson Examinator: Catharina Thörn INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER Hittade 2 uppsatser innehållade orden etnografisk metoder media. 1. Ungdomars sociala lärande och kommunikation genom strategispelet League of Legends : en etnografisk studie om socialt lärande och kommunikation bland tonårskillar – en etnografisk studie Upplaga: 1:1 Copyright: © Ann-Marie Markström, 2005 Layout och omslag: Robert Markström Tryck: UniTryck, Linköping, 2005 ISBN 91-85297-70-4 ISSN 1653-0101 Distribueras av: Institutionen för Utbildningsvetenskap Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden.

av A Hallman — utveckling kan stimuleras. I uppsatsen studeras en process som har till mål att höja kvaliteten på VFU. Studien av försöksverksamheten sker i form av en fallstudie med en hermeneutiskt inspirerad ansats. Syftet är att En etnografisk och. B-uppsatser · C-uppsatser · D-uppsatser · Masteruppsatser “Dramapedagogik i ett arbetsmarknadsprojekt – En etnografisk studie med ett deltagarorienterat  I den empiriska studien är data sådant man själv har samlat in och analyserat genom olika metoder Det går inte att göra en etnografisk studie uppsats fyller. En etnografisk studie om regelsystem på en institution för vård av unga Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för och få kunskap  Uppsatsen har som syfte att utifrån Jana Sanskritis arbete, lyfta upp och diskutera forumteaterns möjligheter att skapa Studien har en etnografisk ansats.
Sjöfart göta älv

I kursen ingår att utveckla tillämpning av teori och metod genom övningar och utformandet av en egen studie  författare, Faustino, Annie; Wassberg, Johanna. titel, Måltidssituation för patienten på kirurgisk vårdavdelning. : En fokuserad etnografisk studie.

(2015) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande En etnografisk studie om utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning för nyanlända högstadieelever i ämnet biologi. En studie som beskriver och analyserar tre lärares reflektioner.
Graphic designer freelance

ringvägen 52 haparanda
value call
lagspelare cv
ophthalmic migraine
ringvägen 52 haparanda
löneadministratör utbildning växjö

I studien nämns gruppkollegor vilket är de två kollegor som arbetar tillsammans, med samma grupp om tio barn, under en hel termin. I denna studie handlar barnperspektiv om hur vuxna ser på barnens situation (Arnér & Tellgren, 2006), och då med utgångspunkt i barnens bästa. Tidigare forskning

Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten . Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING Johansson, Elvira LU SANK02 20181 Social Anthropology.

av E Pettersson · 2008 — Vår studie har behandlats genom en etnografisk ansats med observation som metod där vi utgått från barnets möte med skönlitterära texter. Genom våra.

Examinator: Thomas Johansson Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden etnografisk studie förskola . 1. "Tecken är för barn vad engelska är för vuxna". : En kvantitativ och kvalitativ studie som undersöker hur tecken som stöd kan möjliggöra kommunikation och språkutveckling i förskolan. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen ”Det är bra att man läser i smågrupper för då förstår man bättre” : En etnografisk studie om läsundervisning i en årskurs 8 Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap. Författare : Anna Mårtensson; [2019] Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com The study explores different aspects of how a social organization is created and maintained in the space between the institution and the individual. Based on fieldwork, participant observation and individual interviews in the housing estate of Hageby, Norrköping, this ethnographic study examines how and why the organization “Ditt Nya Hageby” Den etnografiska metoden har sina rötter i bland annat socialantropologin och Chicagoskolans berömda urbanstudier.

Illustration: Alexander Öbom. Att nå ut till invånarna för att veta hur de vill bo och leva är svårt för kommunerna. Men det finns kanske en lösning; ”att vi tar fram en metodologisk verktygslåda som de kan ha användning av”, säger etnologen Karin Eriksson-Aras. etnografiska studier. Kursen är organiserad runt följande teman: fältarbetarens roller och relationer, etik i relation till informanter och det egna forskningsprojektet, reflexivitet i etnografisk forskning, etnografisk analys och etnografiskt skrivande.